CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH - THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH

  • Showrom Alaska:
  • Địa chỉ : 551 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : (028) 3898 0000
  • Email : showroom@alaska.com.vn
  • Thời gian làm việc : 8h:00 - 19h:00
  • Văn Phòng Alaska:
  • Địa chỉ : 551 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : (028) 3925 0088
  • Email : hoabinh@alaska.com.vn
  • Thời gian làm việc : 8h:00 - 17h:15
bản đồ

Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Trung tâm bảo hành
1800 555 542

Tư vẫn hỗ trợ khách hàng
(028) 3925 0088