Quầy thịt nguội

Có tất cả 16 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
QUẦY LẠNH GNF-15T

QUẦY LẠNH GNF-15T

Công suất 500W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20T là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-20T

QUẦY LẠNH GNF-20T

Công suất 700W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20T là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-25T

QUẦY LẠNH GNF-25T

Công suất 820W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-25T là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-15M

QUẦY LẠNH GNF-15M

Công suất 600W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-15M là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-20M

QUẦY LẠNH GNF-20M

Công suất 600W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20M là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-25M

QUẦY LẠNH GNF-25M

Công suất 820W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20M là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-15S

QUẦY LẠNH GNF-15S

Công suất 500W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20S là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-20S

QUẦY LẠNH GNF-20S

Công suất 700W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20S là một chiếc tủ như thế.

Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-25S

QUẦY LẠNH GNF-25S

Công suất 820W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-25S là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI DKM-25

QUẦY THỊT NGUỘI DKM-25

Công suất 900W. Quầy thịt nguội DKM-25 là một sản phẩm chất lượng thuộc hệ thống sản phẩm nhãn hàng Alaska, rất được mọi người ưa chuộng.
Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI GNF-15

QUẦY THỊT NGUỘI GNF-15

Công suất 800W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội Alaska GNF-15 là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI GNF-20

QUẦY THỊT NGUỘI GNF-20

Công suất 800W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội Alaska GNF-20 là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
Xem thêm