Quầy thịt nguội

Có tất cả 7 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
QUẦY LẠNH GNF-15T

QUẦY LẠNH GNF-15T

Công suất 500W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20T là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-20T

QUẦY LẠNH GNF-20T

Công suất 700W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20T là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-15S

QUẦY LẠNH GNF-15S

Công suất 500W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20S là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-20S

QUẦY LẠNH GNF-20S

Công suất 700W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20S là một chiếc tủ như thế
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-25B

GNF-25B

Công suất 1460W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-25B là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY LẠNH GNF-20B

GNF-20B

Công suất 1250W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy lạnh Alaska GNF-20B là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI SC-2000Z

SC-2000Z

Công suất396W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội Alaska SC-2000Z là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết