Trường Cao đẳng Bách Việt - Lê Đức Thọ

truong cao dang bach viet

Trường Cao đẳng Bách Việt sử dụng hệ thống máy lạnh Alaska

Lựa chọn và tin cậy vào sản phẩm Alaska dựa trên thương hiệu và uy tín của đơn vị, trường Cao đẳng Bách Việt cơ sở Lê Đức Thọ đã sử dụng hệ thống máy lạnh âm tường và treo tường cùng hệ thống thông gió Alaska do chính Alaska tiến hành thi công và lắp đặt.